Ємець Алла Іванівна

Доктор біологічних наук

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України

Ємець Алла Іванівна

телефон/факс: (044)434-37-77

mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду    

Сфера наукових інтересів: вивчення клітинних та молекулярних механізмів, що лежать в основі регуляції розвитку рослин, впливу абіотичних факторів на клітину та з'ясуванням ролі окремих компонентів цитоскелету в даних процесах, а також біотехнологія, а саме розробка та використання методів генетичної інженерії для створення генетично модифікованих рослин; розвиток нових технологій генетичної трансформації рослин та напрямів нанобіотехнології для клітинної біології та біомедицини; використання біоінформатики та структурної біології для пошуку нових біологічно активних сполук, що можуть бути використані в сільському господарстві та медицині.

 

 

 

Освіта:

У 1992 р. закінчила з відзнакою Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра клітинної біології та генетичної інженерії біологічного факультету). Після закінчення аспірантури (1995 р.) при цій кафедрі університету та захисту кандидатської дисертації (1996 р.) працювала в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, а з 2009 р. - в Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України. Завідуюча лабораторією клітинної біології та нанобіотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.

А.І. Ємець - відомий фахівець у галузі клітинної біології та біотехнології рослин. 

Автор понад 250 наукових праць, серед яких 6 монографій, виданих у США, Німеччині, Нідерландах, Індії та в Україні, зокрема “The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology”, Springer, 2008; “Новітні технології біоенергоконверсії“, К.: “Аграр Медіа Груп”, 2010; “Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива” // К.: “Аграр Медіа Груп”, 2010. Її наукові праці опубліковані в таких пріоритетних періодичних виданнях, як “The Journal of Experimental Botany” (імпакт-фактор журналу – 5,5), “BMC Genomics” (імпакт-фактор журналу – 4,2), “BMC Plant Biology” (імпакт-фактор журналу – 4,1), “Theoretical and Applied Genetіcs” (імпакт-фактор журналу - 3,8), “Planta” (імпакт-фактор журналу – 3,1), “Environmеntal and Experimental Botany” (імпакт-фактор журналу - 3,2), “Physiologia Plantarum” (імпакт-фактор журналу – 3,1), “Plant Science” (імпакт-фактор журналу – 2,5), “Plant Cell Reports” (імпакт-фактор журналу – 2,3), “Cell Bіology Іnternational” (імпакт-фактор журналу - 1,8), “Acta Astronautіca”, “Emirates Journal of Food and Agriculture”, “Open Journal of Horticulture”, “Доклады АН Росcии”, “Цитология”, “Физиология растений”, “Генетика”, “Молекулярная и прикладная генетика”, “Ukrainica Biorganica Acta”, “Цитология и генетика”, “Физиология и биохимия культурних растений”, “Клиническая онкология”, “Український біохімічний журнал”, “Наука та інновації”, “Біотехнологія“,” Наноструктурное материаловедение” та інш.

А.І. Ємець активно сприяє розвитку міжнародних зв’язків української науки. Протягом ряду років (1999-2004 р.р.) вона була експертом Європейської програми INTAS (Брюсель, Бельгія), а у 2007-08 рр. працювала як представник України з питань біології в дорадчій раді НАТО програми «Наука заради миру» (Штаб-квартира НАТО, Брюсель, Бельгія). Неодноразово брала участь в організації наукових з'їздів, конференцій і симпозіумів, зокрема, була головою організаційних комітетів двох міжнародних симпозіумів: “The Plant Cytoskeleton: functional diversity and biotechnological implications” (2002) та “The Plant Cytoskeleton: Genomic and Bioinformatic Tools for Biotechnology and Agriculture” (2006).

Стажування за кордоном:

Неодноразово стажувалась та працювала у провідних наукових центрах Європи, таких як: Університет м. Фрайбурга (Німеччина, 1997 р.), Центр Джона Іннеса (м. Норвіч, Великобританія, 1998, 2000-2003 р.р.), Університет Фрідриха Шилера (м. Йєна, Німеччина, 2001 р.), Університет м. Антверпена (Бельгія, 2005-2006 р.р.). Серед багатьох претендентів була відібрана за найкращий власний науковий проект для стажування в Геномному Центрі біотехнологічної компанії Syngenta (Великобританія, 2004 р.), де виконувала роботу по клонуванню генів тубуліну Septoria та їх гетерологічній експресії в прокаріотичних та еукаріотичних системах для їх подальшого використання у скринінгу ефективних сполук з фунгіцидною активністю з метою покращення врожаїв пшениці у європейських країнах.

А.І. Ємець приділяє багато уваги вихованню студентської та наукової молоді. Починаючи з 1997 р. вона викладає  на кафедрі біології клітини та біоінженерії ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, читає студентам спеціальні курси "Клітинна та генетична інженерія" та "Молекулярна і клітинна біологія розвитку", а також веде спеціальні практикуми з цих дисциплін. Як вчений секретар (з 2009 р.) спеціалізованої вченої ради Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями „молекулярна генетика”, „цитологія, клітинна біологія, гістологія” та „біотехнологія” бере участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, продуктивно керуючи науковою роботою студентів і молодих спеціалістів. Під керівництвом д.б.н. А.І. Ємець захищено 3 кандидатські дисертації і продовжують виконувати свої дослідження 6 пошукачів, тематика дисертаційних робіт яких стосується проблем клітинної біології та біотехнології.

А.І. Ємець - лауреат премії НАН України для молодих вчених (2003 р.). Вона також була відзначена іменною докторською стипендією ІНТАС (INTAS, ЄС) для досвідчених вчених Східної Європи (2001-02 рр.),  іменною стипендією Федерації Європейських товариств фізіологів рослин (FESPP) для молодих Східноєвропейських вчених (1998 р.) та стипендією Президента України для молодих вчених (1997-2002 р.р.). За вивчення молекулярних  особливостей структури тубуліну як основи стійкості рослин до абіотичних факторів у 2005 р. стала лауреатом  Премії Президента України  для молодих учених,  а у листопаді  2011 р. - лауреатом  Державної премії в галузі науки і техніки України у складі авторського колективу за роботу «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив».

Основні публікації:

1. Krasylenko Yu. A., Yemets A.I., Blume Ya. B. (2012) Cytoskeleton-mediated signalling pathways in UV-B perception by plant cell.  Emir. J. Food Agric. 2012, V. 24, N 6, p. 557-564.

doi: 10.9755/ejfa.v24i6.14674

2. Radchuk V., Radchuk R., Pirko Ya., Vankova R., Gaudinova A.,      Korkhovoy V. , Yemets A., Weber H., Weschke W., Blume Ya. B. (2012) A somaclonal line SE7 of finger millet (Eleusine          coracana) exhibits modified cytokinin homeostasis and increased grain yield.Journal of Experimental Botany, 2012, V.63, N 15, P. 5497-5506, doi: 10.1093/jxb/ers200

3. Krasylenko Yu.A., Yemets A.I., Sheremet Ya.A., Blume Ya.B. (2012) Nitric oxide as a critical factor for Arabidopsis microtubules perceptions of UV-B irradiation. Physiologia Plantarum, V. 145, N 4, p. 505-15. doi: 10.1111/j.1399-3054.2011.01530.x.

4. Yemets A.I., Krasylenko Yu.A., Lytvyn D.I., Sheremet Ya.A., Blume Ya.B. (2011) Nitric oxide signalling via cytoskeleton in plants. Plant Science, V. 181, N 5, p. 545-554. doi:10.1016/j.plantsci.2011.04.017.

5. Blume Ya., Yemets A., Sheremet Ya., Nyporko A., Sulimenko V., Sulimenko T., Draber P. (2010) Exposure of beta-tubulin regions defined by antibodies on a Arabidopsis thaliana microtubule protofilament model and in the cells. BMC Plant Biology, V. 10, p. 1-10. doi:10.1186/1471-2229-10-29.

6. Karpov P.A., Nadezhdina E.S., Yemets A.I., Matusov V.G., Nyporko A.Yu., Shashina N.Yu., Blume Ya.B. (2010) Bioinformatic search of plant microtubule- and cell cycle related serine-threonine protein kinases. BMC Genomics, V. 11, p.1-14:S14. doi:10.1186/1471-2164-11-S1-S14.

7. Lytvyn D.I., Yemets A.I., Blume Ya.B. (2010) UV-B overexposure induces programmed cell death in a BY-2 tobacco cell line. Environmental and Experimental Botany, V. 68, N 1, p. 51-57. doi:10.1016/j.envexpbot.2009.11.004

8. Yemets A.I., Bayer O.A.,Radchuk V.V., Blume Ya.B. (2009) Agrobacterium-mediated transformation of flax with a mutant tubulin gene responsible for resistance to dinitroaniline herbicides. Russian Journal of Genetics, V. 45, N10,p. 1215-1222.

9. Blume Ya., Yemets A., Sulimenko V., Sulimenko T., Chan J., Lloyd C., Dráber P. (2008) Tyrosine phosphorylation of plant tubulin. Planta, V. 229, N1, p. 143-150.

10. Yemets A.I., Blume Ya.B. (2008) Progress in plant polyploidization based on antimicrotubular drugs. Open Horticulture Journal, V. 1, p. 15-20.

11. Yemets A., Sheremet Ya., Vissenberg K., Van Orden J., Verbelen J.-P., Blume Ya.B. (2008) Effects of tyrosine kinase and phosphatase inhibitors on microtubules in Arabidopsis root cells. Cell Biology International,V.32,N 6, p. 630-637.

12. Yemets A., Stelmakh O., Blume Ya.B. (2008) Effects of the herbicide isopropyl-N-phenyl carbamate on microtubules and MTOCs in lines of Nicotiana sylvestris resistant and sensitive to its action. Cell Biology International, V.32,N 6, p. 623-629.

13. Yemets A., Radchuk V., Bayer O., Bayer G., Baird V., Blume Ya. (2008) The development of transformation vectors based upon modified plant α-tubulin gene as the selectable marker. Cell Biology International, V. 32,N 5, p. 566-570.

14. Kordyum E.L., Shevchenko G.V., Yemets A.I., Nyporko A.Yu., Blume Ya.B. (2005) Application of GFP technique for cytoskeleton visualization onboard the International Space Station. Acta Astronautica, V.56, р. 613-621.

15. Yemets A.I., Stelmakh O.A., Kravets E.A., Blume Ya.B. (2005) Early PCD events in male gametophyte development of isopropyl-N-phenyl carbamate resistant Nicotiana sylvestrismutant lines. BMC Plant Biology, V. 5, S38, p.1-5.

16. Yemets A.I., Stelmakh O.A., Blume Ya.B.(2005) Nocodazole provokes an apoptosis in isopropyl-N-phenyl carbamate resistant and sensitive Nicotiana lines but in two different ways. BMC Plant Biology, V. 5, S37, p.1-5.

17. Yemets A., Stelmakh O.A., Kundelchuk O.P., Blume Ya.B. (2003) Obtaining and analysis of isopropyl-N-phenyl carbamate resistant lines of Nicotiana species. Cell Biology International, V. 27, N 3, p. 307-310.

18. BlumeYa.B., YemetsA.I., NyporkoA.Yu.,Baird W.V. (2003) Structural modelling of plant α-tubulin interaction with dinitroanilines and phosphoroamidates. Cell Biology International, V. 27, N 3, p. 171-174.

19. 1Yemets A.I., Klimkina L.A., Tarassenko L.V., Blume Ya.B. (2003) Efficient callus formation and plant regeneration from goosegrass Eleusine indica (L.). Plant Cell Reports, V. 21, N 6, p. 503-510.

20. Yemets A.I., Blume Ya.B., Kundelchuk O.P., Smertenko A.P., Solodushko V.A., Rudas V.A., Gleba Yu.Yu. (2000) Transfer of amiprophosmethyl-resistance from Nicotiana plumbaginifolia mutant by somatic hybridisation. Theoretical and Applied Genetics, V. 100, N 6, p. 847-857.

21. Blume Ya., Mikitsey B., Solodushko V., Yemets A. (1997) The antigenic similarity of intermediate filament and nuclear lamina proteins in plant cells. Cell Biology International, V. 21,N 12, p. 916-918.

Moнографії та глави у книгах:

1. Yemets A.I., Tanasienko I.V., Blume Ya.B. (2011) Progress in barley in vitro culture and genetic transformation / In: Barley: Production, Cultivation and Uses (Ed. Steven B. Elfson), Nova Science Publishers: New York. – 2011, p. 1-36.

2. Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк .П., Дмитрук К.В., Дубровін В.О., Ємець А.І., Забарний Г.М., Калетнік Г.М., Мельничук М.Д., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Сибірний А.А., Циганков С.П. (2010) Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива  / К.: “АграрМедіаГруп”. – 2010, 403 с.

3. Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П., Дубровін В.О., Ємець А.І., Забарний Г.М., Калетнік Г.М., Мельничук М.Д., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Циганков С.П. (2010) Новітні технології біоенергоконверсії  / К.: “Аграр Медіа Груп”,. - 2010,  326 с.

4. BlumeYa., LloydC.W., YemetsA. (2008) Planttubulinphoshorylation / In: ThePlantCytoskeleton: KeyToolforAgro-Biotechnology,  (Eds. Ya. Blume, W. Baird, A. Yemets and D. Breviario), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY. – 2008, p. 145-159.

5. Yemets A., Blume Ya. (2008) Antimitotic drugs for chromosome mediated gene transfer in genomics, plant cell engineering and breeding / In: The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology,  (Eds. Ya. Blume, W. Baird, A. Yemets and D. Breviario), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY. – 2008, p. 419-434.

6. Yemets A., Baird W.V., Blume Ya.B. (2008) Modified tubulin genes as selectable markers for plant transformation / In: The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology,  (Eds. Ya. Blume, W. Baird, A. Yemets and D. Breviario), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY. – 2008, p. 435-454.

7. Blume Ya.B.,Nyporko A.Yu., Yemets A.I. (2006) Nitrotyrosination of a-tubulin: structural analysis of functional significance in plants and animals / In:  Cell Biology and Instrumentation: UV Radiation, Nitric Oxide and Cell Death in Plants (Eds.Ya. Blume, D. Durzan and P.Smertenko), NATO Sci. Series, IOS Press. –2006, p. 325-333.

8. Yemets A., Smertenko A., Solodushko V., Blume Ya.B. (1997) Asymmetric somatic hybrids with mutant β-tubulin resistant to amiprophosmethyl / In: Plant Molecular Biology and Biotechnology (Eds. K.K. Tewari and G.S. Singhal), Narosa Publ. House, New Delhi, Madras, Bombay, Calcutta, London. –1997, p. 220-234.