Кунах Віктор Анатолійович

Доктор біологічних наук (1989),

Член-кореспондент Національної академії наук України (1997),

Професор генетики (1993),

Лауреат премії ім. В.Я. Юр'єва НАН України (2002),

Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки (2005),

Лауреат премії ім. М.Г. Холодного НАН України (2007).

Кунах Віктор Анатолійович

Народився 28 квітня 1946 року в с. Селець Черняхівського району Житомирської області.

телефон: (044) 5260798

mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду     

Сфера наукових інтересів: досліджує особливості структурно-функціональної мінливості рослинного геному в природі та в культурі in vitro; вивчає причини та механізми цієї мінливості, проводить пошук шляхів її регуляції; проводить роботи зі створення високопродуктивних клітинних штамів рослин-продуцентів біологічно цінних речовин методами клітинної селекції та мутагенезу, значна частина яких була впроваджена в промисловість. Основні дослідження останніх років присвячені вивченню молекулярно-генетичного поліморфізму природних популяцій рослин, що зростають у різних, перш за все в екстремальних умовах, дослідженню ролі та внеску пластичності геному у процеси адаптації як угруповань, так і окремих організмів до змінних, у тому числі стресових, умов зростання.

Читає курси лекцій з «Клітинної селекції» та лабораторний практикум з "Біології клітини та біоінженерії".

 

 

 

 

 

Освіта:

У 1964 р. вступив на біологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив із відзнакою (1969 р.), за спеціальністю біологіяотримавши кваліфікацію «біолог-генетик, учитель біології і хімії».

Свої перші наукові досліди з цитогенетичного вивчення рослинних клітин у культурі invitro Віктор Анатолійович розпочав ще у студентські роки в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного АН УРСР, де працював старшим лаборантом, одночасно навчаючись на стаціонарі.

З 1971 р.прийшов вІнститут молекулярної біології і генетики НАН України, де він працював на різних посадах, пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу генетики клітинних популяцій.

У 1975 р. під керівництвом члена-кореспондента НАН України В. П. Зосимовича виконав і захистив кандидатську дисертацію «Цитогенетичне вивчення клітинних популяцій у культурі ізольованих тканин рослин». Це була перша на теренах СРСР дисертація з генетики культивованих клітин рослин.

У 1989 р. в Інституті цитології і генетики Сибірського відділення АН СРСР (м. Новосибірськ, Росія) Віктор Анатолійович захистив докторську дисертацію «Мінливість і добір у популяціях культивованих клітин рослин».

В Інституті молекулярної біології і генетики НАН України у 1983 р. В. А. Кунах створив лабораторію генетики клітинних популяцій, яку через 5 років реорганізував у відділ.

Віктор Анатолійович Кунах започаткував в Україні генетичні дослідження культивованих клітин, ставши засновником нового наукового напряму — генетики клітинних популяцій. Нині він розробляє новий напрям – клітинна геноміка рослин.

Визначним досягненням стало теоретичне обґрунтування й експериментальне підтвердження положення про те, що культивовані invitro клітини є новою, експериментально створеною біологічною системою, яка характеризується своєрідністю низки властивостей та особливостей і водночас підкоряється загальнобіологічним популяційним закономірностям, зокрема закону гомологічних рядів у спадковій мінливості М. І. Вавилова. Для популяцій культивованих клітин властивий високий рівень мінливості, головною причиною якої є вичленування клітин зі складу цілісного організму, що призводить до порушення корелятивних зв’язків, передусім гормональної системи. Обґрунтував провідну роль гормональної системи у регуляції рівня геномної мінливості клітинних популяцій рослин, довів, що гормональні зміни в культурі invitro спричинюють не лише виникнення генетичних порушень у клітинах, а й зміни напряму клітинного добору.

В. А. Кунах разом з колегами створив кілька десятків унікальних клітинних штамів цінних лікарських рослин, передовсім рідкісних, тропічних і тих, що нині вже зникають. Особливо його цікавлять рослини, які підвищують стійкість організму людини до екстремальних чинників, мають антистресову, антимутагенну та радіопротекторну дії, застосовуються для профілактики і лікування серцевосудинних захворювань. Зокрема, за ініціативою дослідника створені та впроваджені у промислове виробництво перші у світі високопродуктивні клітинні штами раувольфії зміїної (джерело протиаритмічного алкалоїду аймаліну), клітинні штами женьшеню, родіоли рожевої, унгернії тощо.

Також бере діяльну участь у підготовці наукових кадрів інших установ: Міжнародному Соломоновому університеті, Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, Волинському державному педагогічному університеті ім. Лесі Українки, Уманському національному інституті садівництва, де читає курси лекцій з молекулярної біології, біотехнології, генетики.

Підготував 4 докторибіологічних наук та 21 кандидатабіологічних наук.

В. А. Кунах — президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, головний редактор науково-практичного журналу «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів», головний редактор багатотомних видань збірників наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» та «Досягнення і проблеми генетики, селекції і біотехнології», член редколегії багатьох міжнародних і вітчизняних наукових часописів, зокрема таких як ”Biopolymers and Cell”, “Proc. Latvian Acad. Sci.”, «Біотехнологія», «Цитология и генетика», «Физиология и биохимия культурных растений» та ін., член кількох спеціалізованих учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, у 1995-2011 рр. працював експертом ВАК України.

Численні заслуги вченого відзначені медалями СРСР, зокрема медаллю «За трудовое отличие», срібною і трьома бронзовими медалями ВДНГ СРСР, почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, ВАК України, Президії НАН України тощо, йому присвоєне звання «Відмінник освіти України» (2004 р.), «Винахідник року НАН України» (2008 р.).

Перу Кунаха Віктора Анатолійовича належать монографії «Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи»(2005 р.), «Розвиток генетики в Національній академії наук України»(2009 р.), він є співавтором підручника «Біотехнологія рослин», монографії «Історія генетики в Україні», співавтором кількох монографій видавництва Шпрінгер, зокрема чотирьох томів із серії монографій «Біотехнологія в сільському господарстві й лісництві», монографії «Анеуплоїдія» тощо. Вчений опублікував понад 400 наукових праць і запатентував 36 винаходів у галузі клітинної селекції та біотехнології рослин.

Основні публікації: 

1. Кунах В.А. Онтогенетическая пластичность генома как основа адаптивности растений. Жебраковские чтения III. Преобразование геномов. Минск, Право и экономика, 2011, 56 с.

2. Кунах В.А. Розвиток генетики в Національній академії наук України. До 90-річчя від часу заснування Академії наук України. Київ, Академперіодика, 2009, 102 с.

3. Кунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи. К. Логос, 2005, 730 с.

4. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К.: Поліграфконсалтінг, 2003, 520 с.

5. Bublyk O.V., Andrev I.O., Spiridonova K.V., Kunakh V.A. Genetic variability in regenerated plants of Ungernia victoris. Biologia plantarum, 2012, 56(2), p.395-400.

6. Мірюта Н.Ю., Кунах В.А. Динаміка клітинних систем invitro. ІІІ. Гіпотеза самокерування процесами диференціювання клітин та її феноменологічна реалізація на прикладі культури тканин раувольфії зміїної. Біотехнологія, 2012, т.5, №3, с. 40-51.

7. ParnikozaI., KozeretskaI., Kunakh V. Vascular plants of the maritime Antarctic: origin and adaptation. American Journ. Plant Sci., 2011, v.2, N3, P.381-395.

8. Andreev I.O., Spiridonova K.V., Solovyan V.T., Kunakh V.A. Variability of ribosomal RNA genes in Rauvolfia species: parallelism between tissue culture-induced rearrangements and interspecies polymorphism. Cell Biology International, 2005, 29, p. 21-27.

9. Кунах В.А. , Кацан В.А. Биосинтез изохинолиновых алкалоидов мака в природе и в культуре in vitro. 2. Мак прицветниковый (Papaver bracteatum Lindl.) //Укр. біохім. журн., 2004, т. 76, N5, с. 29-44.

10.Андрєєв І.О., Спірідонова К.В., Кунах В.А. Перебудови рослинного геному в культурі клітин in vitro // Биополімери і клітина, 2004, т. 20, N1-2, с. 42-49.

11 .Андреев И.О., Спиридонова Е.В., Кунах В.А., Соловьян В.Т. Старение и утрата всхожести семян ржи сопровождается уменьшением фрагментации ядерной ДНК по границам петлевых доменов // Физиол. раст., 2004, т. 51, N2, с. 269-277.

12. Кунах В.А., Можилевская Л.П., Адонин В.И., Губарь С.И. Продуктивность и генетическая структура клеточных популяций женьшеня Panax ginseng C. A. Mey. в культуре in vitro // Биотехнология, 2003, N3, с. 25-35.

13. Кунах В.А., Можилевская Л.П., Губарь С.И. Особенности получения и продуктивность суспензионных культур и клеточных клонов раувольфии змеиной Rauwolfia serpentina Benth. in vitro // Биотехнология, 2001, N4, с. 9-21.

14. Кунах В.А. Изменчивость растительного генома в процессе дифференцировки и каллусообразования in vitro // Физиология растений, 1999, т. 46, N6, С. 919-930.

15. Zakhlenjuk O.V., Kunakh V.A. Arnebia euchroma: In vitro culture and the production of shikonin and other secondary metabolites / Biotechnology in agriculture and forestry. Vol.41. Medicinal and aromatic plants X. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 1998, p. 28-44.

16. Kunakh V.A. Somaclonal variation in Rauwolfia / Biotechnology in agriculture and forestry. Vol. 36. Somaclonal variation in crop improvement II. Berlin, Heidelberg, New York, Springer-Verlag, 1996, p. 315-332.