Новожилов Олег Васильович

Кандидат біологічних наук

Старший науковий співробітник

Новожилов Олег Васильович

 

 

телефон: (044) 239-6415

Сфера наукових інтересів: дослідження в галузі біобезпеки використання генетично модифікованих організмів (вертикальне та горизонтальне перенесення генів, вплив трансгенних рослин на природні популяції, харчова безпека, законодавче забезпечення генетично-інженерної діяльності).
Читає спецкурс “Біобезпека генетично-модифікованих організмів”

 

 

 

 

 

Освіта:

Закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1978 р. Працював в Інституті молекулярної біології і генетики та в Інституті фізіології рослин і генетики. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Получение и изучение устойчивых к селективным факторам клеточных линий люцерны и регенерантов из них». З 1990 р. працює в Президії НАН України на посадах старшого наукового співробітника, ученого секретаря Відділення загальної біології НАН України, зараз на посаді ученого секретаря Відділу наукових і керівних кадрів. Має звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Біотехнологія».
Стажування:
2005 р.- Мічиганський університет, біологічний факультет, тема – біобезпека ГМО.

Участь у конференціях і семінарах:

IX International Congress on Plant Tissue and Cell Culture, Jerusalem, Israel, 1998
5th Central and Eastern European Conference for Regional and International Cooperation on Safety in Biotechnology. Sofia, Bulgaria, 1999
Bulgarian – Ukrainian Seminar on Plant Biotechnology, Lessidren (Bulgaria), 2001
II Bulgarian – Ukrainian Workshop on Plant Biotechnology, Yalta, 2002, Conf. “Biotechnology Approaches for Exploitation and Preservation of Plant Resoirces”, Yalta, 2002
2 Всероссийский симпозиум «Физиология трансгенного растения и проблемы биобезопасности», Москва, 2007
Всеукраїнська науково-практична конференція до 80-річчя проф. Л.Г. Дольової. «Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин». Дніпропетровськ, ДНУ, 2007
IV Національний конгрес з біоетики, Київ, 2010.

Публікації: автор понад 40 наук робіт.
Основні публікації:

1. Shynkarenko L.N., Blume Ya.B., Novozhylov O.V. Biotechnological profile: Ukraine. In: Biotechnology Worldwide. 2nd Ed. CAB Intl.,1999, Chapter 3., p. 137-142.

2. Блюм Я.Б., Новожилов О.В., Критерії оцінки екологічного ризику використання трансгенних рослин в Україні, Сб. „Генетика і селекція в Україні на межі століть”, Т.І, Київ: Логос, 2001, с. 501-520.

3. Новожилов О.В., «ГМО для всех», Киев: РА НОВА, 2004, с. 51.

4. Блюм Я.Б., Новожилов О.В. Трансгенні рослинні організми: економічний ефект і ризики для біоти. Вісник НАН України, 2006, № 9, 56-60.

5. Блюм Я.Б., Пірко Я.В., Созінов О.О., Новожилов О.В. та ін. Якісний та кількісний аналіз чужинного генетичного матеріалу у рослинній сировині та продуктах харчування за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції. Метод. рекомендації // Ін-т клітин. біології та генет. інженерії НАН України, Держ установа «Інт-т харч. біотехнології та геноміки НАН України» - К., 2008. – 100 с.