Балан Павло Георгійович

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології

Балан Павло Георгійович                                           

Народився 31 травня 1959 року  у м. Києві 

Напрямки наукової діяльності: фауна та систематика мезостигматичних кліщів, екологія ґрунтових мікроартропод. Ним детально вивчений видовий склад кліщів-церконід України та інших регіонів Євразії, описано новий рід, 3 нові підроди та 20 нових видів. Брав участь у розробці та впровадженні концепції вивчення біогенної міграції радіонуклідів, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, вивченні впливу різних методик оброблення ґрунту на ґрунтових мікроартропод.  

Нормативні курси: «Зоологія безхребетних», «Екологія»

Спецкурси: «Основи ґрунтової зоології», «Арахнологія та карцинологія», «Ентомологія», «Гельмінтологія», «Систематика тварин», «Спеціальна екологія»

 

 Освіта:

у 1982 р. закінчив кафедру зоології безхребетних Київського державного університету імені Тараса Шевченка

З 1976 по 1984 рік працював старшим лаборантом Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

З 1984 по 1992 рік – асистент кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

3 1992 року до цього часу – доцент кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 1991 році захистив кандидатську роботу на тему Клещи-церкониды Украины (Клещи-церкониды Украины. – Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.08 / Ин-т зоол. им. И. И. Шмальгаузена АН УССР. – К., 1991. – 24 с.) 

З 2008 року – заступник директора ННЦ «Інститут біології» з навчально-наукової роботи. 

Громадська діяльність: Брав участь у розробці та впровадженні концепції вивчення біогенної міграції радіонуклідів, щ виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, вивченні впливу різних методик оброблення ґрунту на ґрунтових мікроартропод.

Педагогічна діяльність: 

За його участі розроблялися і впроваджувалися перші за часів незалежності України навчальні програми з біології для середніх загальноосвітніх шкіл, створювалися перші шкільні підручники з біології для 6-х, 7-х, 10-х та 11-х класів. Ці підручники перекладені на мови національних меншин України (польську, румунську, угорську, кримсько-татарську). Автор понад 160 наукових та науково-методичних праць, зокрема 4 наукових монографій, 12 шкільних підручників, 15 навчальних посібників для середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

П.Г.Балан виконує обов’язки начальника штаба цивільної оборони ННЦ «Інститут біології».

Підручники:

1. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: Підруч. для 10 кл. спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором. – К.: Благовіст, 2005. – 304 с.

2. Лукашов Д.В., Балан П.Г. Загальна зоологія. Зоологія безхребетних. Курс лекцій для студентів заочної форми навчання біологічних факультетів. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 134 с.

3. Мусиенко Н.Н., Славный П.С., Балан П.Г. Биология: Учебн. для 7 кл. общеобразоват. учебн. заведений. – К.: Генеза, 2007. – 288 с.

4. Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: Підручн. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Генеза, 2007. – 288 с.

5. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В. М. Загальна біологія: Підруч. для 11 кл. спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором. – К.: Неопалима купина, 2007. – 320 с.

6. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Горобчишин В.А., Ляшенко Т.П., Соломаха В.А. Біологія. Тестові завдання для вступників до вищих навчальних закладів. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 440 с.

7. Серебряков В.В., Балан П.Г. Біологія: Підручн. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Генеза, 2008. – 288 с.

8. Серебряков В.В., Балан П.Г. Биология: Учебн. для 8 кл. общеобразоват. учебн. заведений; пер. с укр. / К.: Генеза, 2008. – 304 с.  

9. Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Лабораторний практикум з біології: 7 клас. – К.: Ґенеза, 2008. – 96 с.

10. Балан П.Г., Матушкіна Н.О. Зоологія безхребетних: збірник завдань і тестів для перевірки знань. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 156 с.

11. Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Поліщук В.П. Біологія: 10 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.

12. Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Поліщук В.П. Биология: 10 кл.: Учебн. для общеобразоват. учебн. заведений. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.

13. Balan P.G., Vervesz J.G., Poliscsuk V.G. Biològia: 10. oszt.: Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek számára: Standard és akadémiai szint. - Lviv: Szvit Kiadó, 2010. – 288 old.

14. Balan P.G., Verves Iu.G., Polișciuk V.P. Biologie: Manual pentru clasa a 10-a a şcolilor cu predarea în limba română: Nivelul academic. – Lviv: Svit, 2010. – 288 p.

15. Bałan P., Werwes J., Poliszczuk W. Biologia: 10 kl.: Podręcznik dla szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania: Poziom standardowi I akademicki. – Lwów: Svit, 2010. – 288 s.

16. Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Поліщук В.П. Биология: 10 син.: Украина тасиль ве илим Назирлиги тарафындан тевсие этильген: Стандарт севиеси, академик севие. – Львов: Свит, 2010. – 288 ев.

17. Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Биология: 11 кл.: Учебн. для общеобразоват. учебн. заведений. – К.: Генеза, 2011. – 304 с.

Статті (всього 40)

Основні публікації:

1. Балан П.Г. Вплив різних методів оброблення грунту та внесення добрив на популяції грунтових кліщів (Acari: Oribatei, Mesostigmata) // Охорона навколишнього середовища: Монографія / За ред. Я.Б. Олійника. – К.: Ніка–Центр, 2006. – С.206–209. (264 с.).

2. Сінгаєвський В., Балан П. Павукоподібні (Arachnida: Acari (Parasitiformes: Mesostigmata ); Aranei) зелених зон Києва та передмість // Вісник Київського університету. Біологія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. - № 55. – С.42-45.