Історія НДІ фізіології імені академіка Петра Богача

Науково-дослідний інститут фізіології імені академіка Петра Богача Київського університету імені Тараса Шевченка створений згідно з Постановою Ради Народних комісарів України за № 867 від 15 червня 1945 року "Про відновлення роботи Науково-дослідного інституту біології при Київському державному університеті і перейменування його в Науково-дослідний інститут фізіології тварин". В той час це був єдиний інститут фізіології в Україні. У складі Інституту були затверджені сектори: загальної фізіології, фізіології центральної нервової системи і поведінки, прикладної фізіології та гістофізіології. Науковими керівниками Інституту фізіології були призначені професор А.І.Ємченко, чл.-кор. АН України Д.С.Воронцов і доцент С.Д.Шестаков. В 1998 році за наказом ректора Київського університету та при підтримці Київської міської державної адміністрації НДІ фізіології було перейменовано на “Науково-дослідний інститут фізіології імені академіка Петра Богача Київського університету імені Тараса Шевченка”. В 2001 році на основі рішення Вченої ради та наказу ректора університету інститут було реорганізовано і введено в склад біологічного факультету. В 2010 році НДІ фізіології увійшов до складу Навчально-наукового центру «Інститут біології».

За період існування інституту основними напрямками його діяльності були розробка фундаментальних проблем фізіології травлення та з’ясування закономірностей шляхів регуляції життєдіяльності клітин, органів і функціональних систем. Ці напрямки стали основою створення в Інституті наукової школи світового рівня «Фундаментальні проблеми фізіології травлення», засновником якої був академік П.Г.Богач. Серед розробок, які мають світовий рівень, в Інституті натепер досліджуються нейрогуморальна регуляція секреторних процесів в травному тракті; взаємодія гормонів і пептидів на рівні клітинних мембран; електрогенез гладком’язових і секреторних клітин шлунково-кишкового тракту, молекулярні механізми м’язового скорочення.

У 1945-1950 роках та у 1952 році директором НДІ фізіології був доцент С.Д.Шестаков. У 1951-1952 роках — доцент В.А.Демідов. З 1952 року по 1981 рік директором і науковим керівником Інституту був академік АН України П.Г.Богач. У 1972-1979 роках обов'язки директора НДІ фізіології виконував професор А.Ф.Косенко. З 1982 року по 1989 рік Інститут очолював професор Б.Є.Єсипенко. З 1989 року директором НДІ фізіології 10 був доктор біологічних наук А.І.Масюк, з 1998 року до 2001 - доктор біологічних наук П.С.Лященко, а з 2001 року Інститут очолює доктор біологічних наук, академік АН Вищої школи України, професор Макарчук М.Ю.

Впродовж 65-річного періоду наукові напрямки Інституту та його діяльність визначалися академіками АН України Д.С.Воронцовим і П.Г.Богачем, чл.-кор. АН України А.І.Ємченком, докторами біологічних наук, професорами С.Д.Гройсманом, Б.Є.Єсипенком, А.Ф.Косенком, П.С.Лященком, А.І.Масюком, Б.Г.Новіковим, В.К.Рибальченком, Є.Ф.Сопіним, П.Д.Харченком, П.А.Храновським, Л.К.Фінагіним, В.О.Цибенком, О.Л.Коршаком, Л.І.Остапченко, М.Ю.Макарчуком, М.С.Мірошниченком, Т.В.Береговою, Н.Є.Нурищенко, Ф.В.Бурдигою, З.Д.Скрипнюком, П.ІЯнчуком, С.П.Весельським, Г.В.Островською, кандидатами біологічних наук Б.Л.Ганжою В.М.Даниловою, М.О.Каплуненком, М.Ф.Поливаною, П.М.Шевчуком. Значний внесок у розвиток Інституту внесли академіки П.Г.Костюк, В.І.Скок, І.С.Магура, М.Є.Кучеренко, професори Г.Д.Бердишев, В.Л.Зима, Г.М.Чайченко.

На даний момент в складі НДІ фізіології працюють 4 відділи: загальної фізіології, біофізики, фізіології кровообігу та фізіології мозку і психофізіології. Інститут очолює академік АН Вищої школи України, доктор біологічних наук, професор М.Ю.Макарчук.