Кафедра мікробіології та загальної імунології

Кафедра готує фахівців за двома спеціалізаціями: мікробіологія та імунологія в межах однієї спеціальності - мікробіологія. Високоякісна фахова підготовка студентів забезпечується викладанням двох нормативних курсів "Мікробіологія", "Імунологія" і 42 спецкурсів.

Поглибленому вивченню спецкурсів сприяє проведення лабораторних практикумів та наукових семінарів. Спецпрактикуми максимально індивідуалізовані, вони проводяться з урахуванням наукових інтересів майбутніх фахівців.

Протягом усього процесу навчання існує постійний зв’язок студентів з кафедрою. На молодших курсах студенти залучаються до роботи в студентському гуртку, на засіданнях якого обговорюються актуальні питання мікробіології та імунології. Крім того, гурток надає можливість студентам ознайомитися з історією й традиціями кафедри, про які їм доповідають завідувач кафедри та викладачі. Виступи самих студентів стимулюють оволодіння навиками роботи з науковою літературою, умінням узагальнювати й презентувати одержані дані.

 

Кадровий склад кафедри:

завідувач кафедри мікробіології Сківка Лариса Михайлівна

професор  Позур  Володимир Костянтинович, академік АН Вищої школи України,   

доктор біологічних наук

доцент Моложава Ольга Станіславівна, секретар кафедри

доцент Степура Лариса Григорівна

доцент Радченко Ольга Сергіївна

доцент Домбровська Ірина Володимирівна

доцент Швець Юлія Вікторівна

доцент  Фурзікова Тетяна Михайлівна

доцент  Сенчило Наталія Василівна

асистент Рудик Марія Петрівна

асистент Юмина Юлія Михайлівна

 

Склад учбової лабораторії при кафедрі:

Зелена Павліна Павлівна, завідуюча лабораторією

Трофімчук Людмила Іванівна, спеціаліст І кат.

Рулла Ольга Миколаївна, спеціаліст І кат.

Стрижкова Ольга Вадимівна, мікробіолог .

Орловський Олексій Вікторович спеціаліст ІІ кат.

Пасько Світлана Василівна, лаборант

Сухомліна Ірина Олексіївна, лаборант

Головня Тетяна Іванівна, лаборант

 

На базі кафедри мікробіології та загальної імунології працює науково-дослідна лабораторія «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології». Дослідницька робота лабораторії пов’язана з дослідженням антимікробних, антифунгальних, імуномодуляторних та протипухлинних  властивостей біологічно-активних препаратів природного та штучного походження.

Кафедра мікробіології та загальної імунології має тісні  зв'язки з науковими установами України та інших країн. Співробітники лабораторії проводять спільні наукові дослідження з інститутами НАН України (Інститут молекулярної біології і генетики, ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького, Інститут мікробіології ім. Д.К.Заболотного), Інститутом імунології ім. Н.Ф.Гамалії РАМН та Інститутом вищої нервової діяльності (м.Москва), Медичним центром університету штату Північна Кароліна (США), Людвіговським Національним інститутом раку (Великобританія).

Навчальна діяльність:

підготовка бакалаврів здійснюється за напрямком біологія

підготовка магістрів здійснюється за напрямком мікробіологія

Ознайомлення з теоретичними аспектами наукових досліджень, плануванням експериментів, формами обговорення результатів та правилами  їх оформлення відбувається на наукових семінарах.

Щорічно студенти виступають з доповідями на студентських наукових конференціях, які проводяться в університеті та науково-дослідних інститутах.

Набуті на заняттях знання студенти використовують під час проходження виробничої практики на базі науково-дослідних інститутів НАН та АМН України, Міністерства охорони здоров'я, а також у лабораторії кафедри.

Підготовка фахівців триступенева: бакалавр, спеціаліст та магістр.

Випускники кафедри працюють у НДІ НАН України, в установах Агропрому, Медмікробіопрому, охорони здоров'я та санітарної служби.

До підготовки спеціалістів залучаються провідні вчені АН України – академік НАНУ В.С. Підгорський, член-кореспондент НАНУ Б.П. Мацелюк, академік УААН В.П. Патика,  кандидат біологічних наук О.Ф. Синюк, доктор біологічних наук М.Ф.Стародуб, доктор біологічних наук М.Ф.Товкач, доктор біологічних наук Г.П. Потебня, доктор медичних наук, професор З.Д. Савцова, доктор біологічних наук, професор О.М. Макаренко, доктор біологічних наук Д.В. Колибо та інші.