Біологія

Базова нормативна дисципліна циклу підготовки фахівців кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Викладається у І та ІІ семестрах обсягом 7 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), що включає 68 годин лекцій, 68 годин лабораторних занять, 20 годин передекзаменаційних консультацій, 19 годин самостійної роботи. І семестр – Ботаніка: лекції – 34, практичні – 34, самостійна робота – 10;  ІІ семестр – Зоологія: лекції – 30, практичні – 30, самостійна робота – 9) і закінчується заліком у І семестрі та іспитом в II семестрі.

 

Безпека життєдіяльності

Базова нормативна дисципліна циклу підготовки фахівців кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та «Біологія». Викладається у 2 семестрі обсягом 1 кредит (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), що включає 32 години лекцій, 6 годин самостійної роботи. Закінчується підсумковим модулем (заліком).

 

Вступ до спеціальності «Біологія»

Базова нормативна дисципліна циклу підготовки фахівців кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом «Біологія». Викладається у 3 семестрі обсягом 2 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), що включає 34 години лекцій, 14 годин самостійної роботи. Закінчується підсумковим модулем (заліком).

 
Друк PDF

Базова нормативна дисципліна циклу підготовки фахівців кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Викладається у 1 семестрі обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), що включає 34 години лекцій, 74 години самостійної роботи. Закінчується підсумковим модулем (іспитом).

 

Гідроекологія

Дисципліна самостійного вибору циклу підготовки фахівців кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом «Географія». Викладається у 1 семестрі обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), що включає 34 години лекцій, 34 години практичних занять, 14 годин самостійної роботи. Закінчується підсумковим модулем (іспитом).

 


Сторінка 1 з 3