Лабораторія мікробіології

Наукова лабораторія «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології»

Завідувачем НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології" ННЦ «Інститут біології» відділення експериментальної біології є кандидат біологічних наук Шепелевич Вікторія Володимирівна.

Наукова лабораторія «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології» складається з двох підрозділів, один з яких займається проблемами мікробіології та імунології, інший - цитології, гістології та біології розвитку.

 

Наукова лабораторія має такий  штатний склад:

1. Шепелевич В.В. Завідувач.лабораторії, науковий співробітник

2. Бузинська Н.О. науковий співробітник

3. Гриценко Л.М. провідний інженер

4. Путніков А.В.  провідний інженер

5. Рослова Н.М.  інженер І категорії       

6. Святецька В.М. інженер І категорії

7. Ткаченко О.В. інженер І категорії .

8.. Яворська Н.В. інженер І категорії .

 

На сьогодні мікробіологічний та імунологічний підрозділ лабораторії працює над такими проблемами: отримання біологічно-активних препаратів та створення на їх основі вакцинних препаратів на основі пухлинних клітин; добір бактеріальних біополімерів з канцеропротективною дією; новосинтезовані хімічні сполуки – як перспективні коректори імунітету; розробка і апробація режимів введення біополімерів для підвищення імунореактивнос-ті організму; оптимізація режимів застосування отриманих біопрепаратів на моделях пухлинного росту. Підрозділ цитології, гістології та біології розвитку має мету з’ясувати вплив стресу на досліджувані нейроімуноендокринні взаємозв’язки; визначити роль гліальних клітин та специфічних пептидів головного мозку на механізми взаємодії регуляторних систем залучених в процеси регуляції розмноження. Цим підрозділом також  будуть досліджені зміни ультраструктурних показників функціональної активності астроцитів у різних фазах репродуктивного циклу та за умов дії стресу; вплив катехол- та індоламінергічних систем головного мозку на механізми стимуляції репродуктивної функції специфічними пептидами головного мозку.

 

За останні 5 років наукова лабораторією «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології» у співавторстві з викладачами кафедри опублікувано:

Навчальних посібників – 6;

підручників – 3;

методичних рекомендацій – 1;

статей – 74;

тез – 99;

патентів – 9;

підготовлених дисертацій – 4.

 

Наукова лабораторія «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології» має тісні  зв'язки з науковими установами України та інших країн. Співробітники лабораторії проводять спільні наукові дослідження з інститутами НАН України (Інститут молекулярної біології і генетики, ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького, Інститут мікробіології ім. Д.К.Заболотного), Інститутом імунології ім. Н.Ф.Гамалії РАМН та Інститутом вищої нервової діяльності (м.Москва), Медичним центром університету штату Північна Кароліна (США), Людвіговським Національним інститутом раку (Великобританія).

Основні наукові праці:

1. Билай В.И. Токсинообразующие микроскопические грибы. К., 1971;

2. Ротмистров М.Н. Микрорбная деструкция синтетических органических веществ. К., 1975, Вершигора Ю.А. Стаффилококк. К., 1988,

3. Нікітін Г.О. Биохимические основы микробиологических производств. К., 1994;

4. Позур В.К. Імунобіологічна активність бактеріальних пептидогліканів. К., 2002,

5. Сенчило Н.В., Гарманчук Л.В., Яворська Н.В., Позур В.К. Розробка імуноферментної тест-системи для діагностики захворювань стафілококової етіології // Імунологія та алергологія, 2008.

6. Л.В.Гарманчук., В.М.Святецька, В.В.Позур, Р.С.Довгий, М.М.Сухомлин, О.М.Макаренко. Реакція органів імунної системи на дію екстрактів міцелію і культуральної рідини базидієвих грибів Leucoagaricusmacrorhizus та GanodermaIucidumINVIVO // Вісник проблем біології і медицини.- 2011, випуск 2 т.3 (86)-с.30-34.,

7. Путников А.В., Гарманчук Л.В., Сенчило Н.В., Федорчук А.Г., Лузина О.Я., Фурзикова Т.М. Инактивированные микробные клетки Stahhylococcus Wood – 46 тормозят рост опухоли и усиливают инфильтрацию лимфоцитов опухоли //  Імунологія та алергологія: наука і практика, №2, 2011 , с. 87-89.

Координати підрозділу:

Службова адреса:  Україна

 03083

 м.Київ

Проспект Глушкова,2

ННЦ «Інститут біології»

 Кафедра мікробіології та загальної  імунології

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Телефон:  +38 (044) 521 32 31

Контактні особи:

Шепелевич Вікторія Володимирівна, кандидат біологічних наук, завідувач НДЛ         "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології" ННЦ «Інститут біології» відділення експериментальної біології.

Контактні телефонии+38-044-521-32-31, 0667817304

Факс +38-044-521-32-31                                       

mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду    

Гриценко Людмила Михайлівна, провідний інженер

Контактні телефонии+38-044-521-32-31

Факс+38-044-521-32-31   

mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду