НДС Мембранології і цитології

Бичко Андрій Віталійович

Кандидат біологічних наук

Науковий співробітник

Бичко Андрій Віталійович

 

 

 

Сфера наукових інтересів: молекулярні механізми мембранотропної активності біологічно активних речовин, штучні ліпідні мембрани

 

 

 

 

 

 

Гурняк Оксана Миколаївна

Кандидат біологічних наук

Молодший науковий співробітник

Гурняк Оксана Миколаївна

 

 

 

Сфера наукових інтересів: реакція внутрішніх органів на гістологічному рівні на ксенобіотики та лікарські речовини, характер гістологічних змін у печінці та активності ферментів крові і гомогенату печінки при дії ксенобіотиків та гепатопротективних речовин

 

 

 

 

Карпезо Наталя Олександрівна

Кандидат біологічних наук

Старший науковий співробітник

Карпезо Наталя Олександрівна

 

 

 

Сфера наукових інтересів: біологія розвитку, морфологія та патоморфологія нейроендокринної системи; проблеми гепатології - структурно-функціональні зміни у печінці щурів під впливом ендогенних та екзогенних факторів, пошук гепатопротективних речовин, які б знімали або знижували токсичні впливи ксенобіотиків

 

 

 

Кузнєцова Галина Миколаївна

Кандидат біологічних наук

Молодший науковий співробітник

Кузнєцова Галина Миколаївна

 

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів:  канцерогенез, колоректальний рак, протипухлинні препарати, таргетна терапія

 

 

 

 

 

 

Линчак Оксана Валеріївна

Молодший науковий співробітник

Линчак Оксана Валеріївна

 

 

 

Сфера наукових інтересів: дослідження біологічних ефектів і механізму дії речовин з потенційною протипухлинною активністю

 

 

 

 

 

Рибальченко Володимир Корнійович

Завідувач НДС «Мембранології і цитології»

Доктор біологічних наук

Професор

Головний науковий співробітник

Рибальченко Володимир Корнійович

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: відкриття безрецепторної хімічної міжклітинної сигналізації; створення сучасної моделі молекулярної організації клітинних мембран; дослідження біологічної активності інгібіторів протеїнкіназ

 

 

 


Сторінка 1 з 2