Біологія: від теорії до практики

Дисципліна «Біологія: від теорії до практики» є нормативною дисципліною дляспеціальності «біологія», що читається у 1 семестрі в обсязі 3-х кредитів, вcього за планом108 годин, з н 34 години лекцій, 34 години семінарських занять і 40 годин самостійноїроботи. Закінчується заліком у 1-у семестрі.

 

Біофізика

Дисципліна «Біофізика» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності«біологія», що читається у 6 семестрі в обсязі 4-х кредитів, в тому числі 162 годинизагальні, 68 аудиторних занять, з них 34 годин лекцій, 34 годин практичних занять і 94годин самостійної роботи. Закінчується іспитом у 6-у семестрі.

 

Біофізика іонних каналів

Дисципліна «Біофізика іонних каналів» є навчальною дисципліною для спеціальності «біологія», що читається магістрам 2-го курсу в першому семестрі

 

Біофізика макромолекул

Дисципліна  «Біофізика макромолекул»  є навчальною дисципліною для спеціальності «біологія»,  що читається магістрам1-го курсу в другому семестрі

 

 

 

Біофізика м’язів

Дисципліна «Біофізика м’язів» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності«біофізика», що читається у 1 семестрі для магістрів у обсязі 4,5 кредитів, в тому числі 34аудиторних занять, з них 34 годин лекцій, 0 годин практичних занять і 94 годинсамостійної роботи. Закінчується екзаменом у 1-у семестрі.

 

Екологічна біофізика

Дисципліна «Екологічна біофізика» є цикл нормативною дисципліною з професійної тапрактичної підготовки по спеціальності «біофізика», що читається у 2 семестрімагістратури в обсязі 4-х кредитів, в тому числі 126 години загальні, 60 аудиторнихзанять, з них 30 годин лекцій, 30 годин лабораторно-практичних занять і 66 годинсамостійної роботи. Закінчується іспитом у 2-у семестрі.

 


Сторінка 1 з 3