Біотехнологія

«Біотехнологія »  

 – це інтегральна наука, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. Це єдина дисципліна, що поєднує фундаментальну й прикладну науку з виробництвом. Завданням біотехнології є використання комплексу фундаментальних , прикладних наук та технічних засобів, спрямованих на одержання та використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їх життєдіяльності: ферментів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків та інш. 

 

 

 

Біохімія

"Біохімія" - наука, що поєднує біологічну та органічну хімії та знайомить студентів з біологічними механізмами перетворення органічних компонентів клітин і тканин живих організмів. Вивчає реакції й особливості метаболізму багатьох органічних речовин, що входять до складу, або утворюються у тканинах організму. Тому вивчаючи біохімію, студент повинен звертати увагу на хімічні перетворення й біосинтез білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, роль ферментів та біологічних мембран у процесах анаболізму та катаболізму біоорганічних молекул.

 

Хімія біоорганічна

"Хімія біоорганічна"  - вивчає складну структуру різних біомолекул, які виконують функцію будівельних блоків при утворенні біологічних структур та являються складовою частиною живих організмів. У ході вивчення  дисципліни наводиться та демонструється практичне застосування і значення окремих методів і понять у галузі науки та в інших сферах суспільної діяльності (медицина, молекулярна біологія, біотехнологія, генна інженерія).