Богач Петро Григорович

Доктор біологічних наук, професор, академік

Богач Петро Григорович

 

Народився 30 січня 1918 р. в селі Соколівка, Хмельницької області

Помер 23 червня 1981 р.

Видатний вчений і педагог, який збагатив своїми науковими працями вітчизняну біологічну науку, зокрема фізіологію і біофізику.

Сфера наукових інтересів: фізіологія травлення та гіпоталамічні механізми регуляції, а саме  вивчення нейрогуморальних механізмів регуляції моторної діяльності травного апарату та ролі гіпоталамічної ділянки і лімбічної системи головного мозку в регуляції вегетативних функцій. 

 

 

 

 

 

Вєтров Олексій Петрович

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент

Вєтров Олексій Петрович

 

 

Народився 09.08.1937 р. у с.м.т. Верхнячка Христинівського р-ну Київської (за нинішнім територіальним поділом Черкаської) області

Помер 10.01.2010 р. у м. Києві, похований на Байковому цвинтарі

Сфера наукових інтересів: автоматизація наукових досліджень, розробка експериментальних методів і автоматизованого устаткування для досліджень електрофізичних, оптичних та механічних властивостей напівпровідникових матеріалів та біоорганічних середовищ, вивчення механізмів транспорту електричного заряду у органічних та біоорганічних сполуках, комп’ютерне моделювання біологічних та фізичних процесів.

 

Горго Юрій Павлович

Доктор біологічних наук, професор

Горго Юрій Павлович

 

 

 

Наукові інтереси: біоніка та біофізика людини, фізіологічна та психологічна кібернетика, психофізіологія та психофізика, біокліматологія, оцінка та керування функціональними станами людини

 

 

Дмитрієв Олександр Петрович

Член-кореспондент НАН України,

професор, доктор біологічних наук, український біолог, завідувач лабораторії імунітету рослин Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України,

віце-президент Українського товариства фітопатологів

Дмитрієв Олександр Петрович

 

 

 

Сфера наукових інтересів: Ідентифікація фітоалексинів лілейних; фітоімунологія; роль первинних сигналів та вторинних мессенджерів в індукції захисних реакцій

 

 

 

 

 

 

Зима Валентин Леонідович

Доктор біологічних наук, професор

Зима Валентин Леонідович

 

 

Народився 28.10.1936 р., с. Брусилів, Житомирська область

Помер 18.05.2005 р.

Похований на Байковому кладовищі.

Сфера наукових інтересів була присвячена вивченню люмінесценції і міграції енергії збудження в органічних кристалах, дослідженню спектральних характеристик ароматичних амінокислот та білків, розробці флуоресцентного методу кількісної оцінки цитозольного кальцію і реєстрації кальцієвих сигналів в клітинах, дослідженню структурно-функціон. доменів в міозині та їх участі в генерації механічної сили м’яза.

 


Сторінка 1 з 3