Генетика

Дисципліна “Генетика” є базовою нормативною дисципліною для підготовки фахівців за напрямом “біологія” в обсязі 144 год., з яких 68 годин аудиторних занять (лекції - 34, лабораторні заняття - 34) і 76 годин самостійної роботи, і підсумовується  іспитом.

 

Генетика

Дисципліна “Генетика” є базовою нормативною дисципліною для підготовки фахівців за напрямом “біологія” в обсязі 144 год., з яких 68 годин аудиторних занять (лекції - 34, лабораторні заняття - 34) і 76 годин самостійної роботи, і підсумовується  іспитом.

 

Молекулярна біологія

Дисципліна “Молекулярна біологія” є базовою нормативною дисципліною для підготовки фахівців за напрямом “біологія” в обсязі 126 год., з яких 68 годин аудиторних занять (лекції - 34, лабораторні заняття - 34) і 58 годин самостійної роботи, і підсумовується  іспитом.