Бакалаври, 2 курс, 2 семестр (4 семестр)

2012/2013 навчальний рік, денна форма навчання, теоретичні заняття