Наукова робота філії Біологія клітини та біоінженерії

Основними напрямками наукової діяльності є:
- дослiдження структурно-функцiональної органiзацiї скелетних структур клiтини (цитоскелет i нуклеоскелет);

- механізмів трансдукції гормональних сигналів у рослин;

- структурна та класична біоінформатика;

- молекулярна генетика;

- розвиток та застосування у клітино-біологічних експериментах методів клiтинної селекцiї та генетичної інженерії;

- створення генетично модифікованих рослин та біобезпека.