Наукові напрямки кафедри мікробіології

Кафедра проводить науково-дослідну роботу в таких напрямках:

регуляторні механізми формування імунної відповіді на антигени умовно-патогенних бактерій;

створення нових лікарських препаратів на основі бактерій-антагоністів;

особливості формування протистафілококового імунітету та критерії ідентифікації патогенних стафілококів;

розробка діагностичних тест-систем на основі імуноферментного аналізу з використанням бактеріальних полімерів ( клітинних стінок тейхоєвих кислот, пластівцевоутворюючого фактору Staphylococcus aureus Wood 46);

добір природніх та штучно синтезованих сполук, які мають адювантну активність та створення на їх базі протипухлинних вакцин;

вивчення антигенної структури коринебактерій та мікобактерій;

пошук діагностично-значимих антигенів з метою розробки імунохімічних методів їх ідентифікації;

вивчення змін поверхні бактеріальних клітин під впливом ксенобіотиків;

дослідження новосинтезованих гетерополіядерних сполук, як основи препаратів з канцеропротективною дією;

модифікація протипухлиної вакцини виготовленої на основі продуктів метаболізму Bacillus subtilis нанокомпозитами фулерену;

розробка протипухлинних вакцин на базі рекомбінантного штаму Bacillus subtilis 2335/105 з високими антагоністичними властивостями та здатністю до продукції інтерферону α-2 типу людини;

добір бактеріальних полімерів (клітиної стінки, пептидоглікану, тейхоєвих кислот) для створення та удосконалення протипухлинних вакцин;

вивчення механізмів порушення функції імунної системи при захворюваннях вірусної та бактеріальної етіології;

вивчення проблеми вторинного інфікування при основному захворюванні інфекційного та неінфекційного походження (інсульт, сухоти ...) та можливості підвищення імунної відповіді макроорганізму за цих станів.