Лабораторія Генетики та молекурярної біології

Генетика дріжджів

3Dr0257

 

Досліження з генетики дріжджів проводить інженер 1 кат. Проніна О.В в співпраці з доцентом кафедри Рушковським С.Р. В роботі активну участь приймає магістр 1 року Петрачкова Т.А.

В роботі використовується  лабораторні та природні штами дріжджів Saccharomyces cerevisiae та Saccharomyces paradoxus, колекція яких підтримується в лабораторії.  Дослідження проводяться з застосуванням мікробіологічних методів,  світлової та люмінесцентної мікроскопії.

Рис.1 Люмінесцентна мікроскопія дріжджових клітин

(прижиттєве фарбування DAPI)

 

 

Генетика дрозофіли

2D mel

Drosophila melanogaster  — двокрила комаха, вид плодової мухи з роду дрозофіл, найбільш частіше використовується в генетичних експериментах (у другій половині ХХ століття дрозофіла стала одним з основних модельних організмів і для біології розвитку).

Геном D.melanogaster  має 4 пари хромосом: пара X/Y і три пари аутосом. Біля 61% відомих захворювань людини мають відповідність в генетичному коді плодової мушки, 50% білкових послідовностей мають аналоги у ссавців. Дрозофілу використовують в генетичному моделюванні деяких захворювань людини, враховуючи хворобу Паркінсона, Хантингтона та Альцгеймера. D.melanogaster також часто використовують для вивчення механізмів, які є основою імунітету, діабету, раку і наркотичної залежності.

 

Дослідження Імуногенетичної та імуномоделюючої дії біологічних речовин різного походження

5Molekula

 

Імуногенетичну та імуномоделюючу дію біологічних речовин різного походження розробляє В.В.Позур. Досліджується імуномодуляторний вплив пептидоглікану і тейхоєвої кислоти клітинної стінки Staphylococcus aureus Wood 46, цитотоксичного лектину Bacillus subtilis B-7025 та гетерополіядерних комплексів металів на ріст експериментальних пухлин різного гістогенезу у мишей та стан імунної системи тварин в нормі і при пухлинному рості.

Пептидоглікан – основний компонент клітинної стінки грам-позитивних бактерій.

Досліджується використання патоген-асоційованих молекул в якості стимуляторів для дозрівання дендритних клітин in vitro, визначення їх імуномодулюючих та протипухлинних властивостей.

 

Дослідження вікової динаміки хромосомної нестабільності у насінні батуна


4Allium

 

Одним з напрямків наукової діяльності, який очолює Лазаренко Л.М., є дослідження вікової динаміки хромосомної нестабільності у насінні батуна (Allium fistulosum L.): особливостей та закономірностей структурних пошкоджень геному при старінні насіння, спонтанних та під впливом факторів різної природи.

З цією метою проводиться цитогенетичний моніторинг штучної популяцій цибулі батун (А.fistulosum)    створеної у 1992 році в природних умовах; вивчається природа та особливості стабільності хромосом при старінні генетично однорідного насіння батуна різних років репродукції, вплив факторів різної природи на вікову динаміку хромосомної нестабільності та можливість її модифікації. 

 


Сторінка 1 з 2