Історія філії молекулярної біології

Високоякісна підготовка студентів забезпечується професорсько-викладацьким складом – співробітниками ІМБіГ НАНУ, які працюють в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за умов погодинної оплати через відділення цільової підготовки.

З 1982 по 2000 рік філіал очолював, ініціатор і засновник філіалу лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки академік НАН України Мацука Генадій  Харлампійович. З 1982 до 2011 року координував роботу філії к.б.н, с.н.с. Смалько Петро Якович. З 2012 року відповідальна за спеціалізацію к.б.н. Тихонкова Ірина Олександрівна.

В різні роки на філії викладали:

академіки НАНУ: Мацука Г. Х., Ельська Г. В.;

член-кореспонденти НАНУ: Риндич А. В., Кавсан В. М.,  Корнелюк О. І., Солдаткін О. П.;

доктори наук: Бабський В. Г., Вагін Ю. В., Дмитренко В. В., Дзядевич С.В., Оболенська М. Ю., Смалько П. Я.

Останні роки спецкурси читають:

член-кореспондент НАНУ – Тукало М. А. ;

доктори біол. наук Лівшиць Л.А., Лукаш Л.Л., Філоненко В.В.,

кандидати наук, ст.н.с. – Рачков О. Е., Сидорик Л. Л., Хоруженко А. І., Чащин М.О., Шалак В. Ф.