Глеба Юрій Юрійович

Професор, академік НАНУ, член Світової академії мистецтв та науки (Рим), Європейської академії (Лондон), Німецької академії Leopoldina та інших академій; директор Міжнародного інституту клітинної біології НАН України, генеральний директор Icon Genetics AG (Халлє, Німеччина); провідний спеціаліст в галузях генетики, генетичної інженерії та біотехнології рослин (індекс цитування 2326, індекс Хірша 29)

gleba

 

 

 

 

випуск 1971

 

Кунах Віктор Анатолійович

Доктор біологічних наук (1989), член-кореспондент Національної академії наук України (1997), завідувач відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Президент Українського товариства генетиків і селекціонерів 

Кунах Віктор Анатолійович

 

 

 

Автор та співавтор 32 винаходів у галузі клітинної селекції та біотехнології рослин.

випуск 1969 року

 

Родніна Марина Володимірівна

Професор, член Німецької академії наук Leopoldina; директор Відділу фізичної біохімії Інституту біофізичної хімії Макса Планка (Геттінген, Німеччина; автор видатних робіт, присвячених механізмам функціонування рибосоми під час трансляції (індекс цитування 5189, індекс Хірша 42).

rodnina

 

 

 

 

випуск 1982