Друк PDF

Базова нормативна дисципліна, що викладається в 3 семестрі в обсязі 1,5 кредити ( за ECTS), що включає 17 годин лекцій, 17 годин лабораторних занять, 20 годин самостійної роботи і закінчується підсумковим модулем (іспитом).

 

Гістологія

Базова нормативна дисципліна, що викладається в 2 семестрі в обсязі 1,5 кредити ( за ECTS), що включає 16 годин лекцій, 16 годин лабораторних занять, 26 годин самостійної роботи і закінчується підсумковим модулем (заліком).

 

Загальна цитологія

Базова нормативна дисципліна, що викладається в I семестрі в обсязі 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), а саме 162 год., з яких 72 години аудиторних занять, з них 36 годин лекцій, 36 годин лабораторних занять і 90 годин самостійної роботи і підсумовується іспитом.

 

Теорія еволюції

Базова нормативна дисципліна, що викладається в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), а саме 108 год., з яких 54 години аудиторних занять, з них 34 годин лекцій, 17 годин семінарських занять і 57 години самостійної роботи і підсумовується заліком.