Нормативні курси мікробіології

Імунологія

Дисципліна «Імунологія» є базовою нормативною дисципліною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом 0704 – Біологія згідно до галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ)"Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0704 – біологія", введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. № 193. Дисципліна вивчається протягом 2-го семестра, включає теоретичну підготовку. Формою контролю успішності теоретичної підготовки є залік, який визначається за середнім балом від підсумкових рейтингових оцінок.