Навчальна програма з курсу культивування клітин

1 день

Лекція: «Еукаріотичні культури як основні модельні тест-системи в біомедичних клітинних технологіях»

 • §Техніка безпеки та правила роботи в культуральній лабораторії

 • §Структура культуральної лабораторії: обладнання необхідне для культивування клітин

 • §Підготовка посуду багаторазового використання та підбір одноразового посуду відповідно до завдань експерименту

 • §Підготовка необхідних розчинів, їх розрахунок, стерилізація

 • §Поживні середовища та додаткові ріст-стимулюючі фактори для культивування клітин

2 день

Лекція: «Підтримання клітин в культурі»

 • §динаміка росту клітин в культурі, побудова кривої росту клітин в культурі

 • §заміна середовища культивування, пасажування клітин

 • §ферментативна дезагрегація клітин

 • §кріоконсервація, рекріоконсервація

Практичне завдання: «Послідовність роботи в стерильних умовах»

3 день

Лекція: «Кількісна оцінка властивостей культивованих клітин»

 • §камери та гемоцитометри для підрахунку клітин, їх технічні характеристики

 • §формула підрахунку клітин

 • §використання вітальних барвників

Практичне заняття: «Підрахунок клітин в камері Горяєва, оцінка життєздатності клітин за включенням трипанового синього»

4-5 день (поспіль)

Лекція:  «Визначення основних біохімічних параметрів клітин»

 • §методи визначення цитотоксичності за МТТ-тестом

 • §клонування клітин

 • §визначення лактатдегідрогеназної активності та рівня поглинання глюкози 
 • клітинами на різних фазах їх росту

Практичне завдання:4-5 день «Визначення активності клітинного метаболізму в МТТ-тесті», «Оксидантний метод визначення глюкози в середовищі інкубації клітин»